دات نت نیوک
رویکرد حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی
الگوی شماتیک نظام حاکمیت شرکتی نفت سپاهان

سطوح یادشده به شکل معنی‌داری با یکدیگر مرتبط شده و از طریق استقرار رویکردهای نظارتی و کنترلی متعدد در لایه‌های اجرایی و مدیریتی، داده‌های لازم جهت حصول اطمینان از شفافیت اطلاعات عملکردی و مبانی قابل اتکاء تصمیم‌گیری را فراهم می‌نماید.

در شرکت نفت سپاهان، نظام جامع برنامه‌ریزی متشکل از برنامه‌ریزی بلندمدت و برنامه‌ریزی اجرایی سالیانه، محور پیشبرد اهداف و دستیابی به دستاوردهای سازمانی می‌باشد. این رویکرد در کنار ده‌ها ابزار نظارت و کنترل سازمانی که در لایه‌های مختلف فرآیندهای سازمان پیش‌بینی شده، در امر ایجاد شفافیت اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 
 
 • 1سطح مالکیت
 • 2سطح حاکمیت
 • 3سطح برنامه‌ریزی، نظارت و راهبری
 • 4سطح فرآیند
جزئیات سطوح
 • هولدینگ

   
 • هیئات مدیره

   
 • مدیر عامل

   
 • ماموریت

   
 • محصولات

   
 • فرآیندها