فروشسپاهان مایساX
سپاهان مایساX

سپاهان مایساX

<div> <p dir="RTL"> <strong>سپاهان مایسا</strong><strong><span dir="LTR">X </span></strong>، روغنی برای انواع موتورهای ثابت و خودرویی دوگانه سوز از نوع دیزل - <span dir="LTR">CNG</span> می باشد. این روغن با استفاده از مرغوب ترین روغن پایه های معدنی و مواد افزودنی مخصوص، در کاربری های متنوعی از قبیل دیزل ژنراتورهای گازی، موتورهای دوزمانه و چهارزمانه دوگانه سوز که نیاز به روغن با خاکستر سولفاته اندک دارند، قابلیت کارکرد مطلوبی دارد. ادتیوهای بکار رفته در فرمولاسیون روغن سپاهان مایسا<span dir="LTR">X</span> &nbsp;موجب می گردد تا ضمن محافظت از قطعات فلزی در برابر خوردگی، زنگ زدگی و سایش، عمر کارکرد مفید روغن افزایش یافته و هزینه های ناشی از توقف دستگاه و تعویض روغن و لوازم جانبی کاهش یابد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن موتور دو زمانه تارا اسپیدی
روغن موتور دو زمانه تارا اسپیدی

روغن موتور دو زمانه تارا اسپیدی

<div> <p dir="RTL"> روغن موتور دو زمانه <strong>تارا اسپیدی</strong> از روغن پایه معدنی و ادتیوهای لازم، مخصوص طیف وسیعی از موتورهای دو زمانه هوا خنک از قبیل موتورسیکلت های دو زمانه، اره های برقی، ماشین های مخصوص حرکت در برف، جت اسکی، ماشین های چمن زنی و قایق های موتوری طراحی و تولید گردیده است.</p> </div> <p> &nbsp;</p>